ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ไลบีเรีย: ล็อบบี้รองโฆษกอาคารเซลล์ที่สองในเทศมณฑลแกรนด์ครู

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ไลบีเรีย: ล็อบบี้รองโฆษกอาคารเซลล์ที่สองในเทศมณฑลแกรนด์ครู

Barclayville – ผู้คนกว่า 4,000 คนในเมือง ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง Alawala City ใน Dweken และบริเวณโดยรอบในเขต #2 Grand Kru County ได้เริ่มสื่อสารกับคนที่พวกเขารักทั้งในและนอกเขต หลังจากการก่อสร้าง Access Universal Tower 

ผู้อยู่อาศัยใน Dweken มีเหตุผลที่จะเฉลิมฉลอง เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้คนในเมืองที่เข้าถึงยากนั้นสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้ตั้งแต่การก่อตั้ง Grand Kru County ในปี 1986

นี่เป็นอาคาร Universal Access Tower แห่งที่ 2 ที่รองโฆษกได้กล่อมให้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในเขตที่ 2 อำเภอ Grand Kru ซึ่งสร้างโดย Universal Access Fund (UAF) ร่วมกับ K-Net บริษัทโทรคมนาคมเอกชน บริษัท เพื่อให้บริการสื่อสารเคลื่อนที่

Universal Access Tower

 แห่งแรกสร้างขึ้นใน Parluken และสร้างขึ้นในปี 2020

ตามรายงานของ UAF รายงานการประเมินเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องจาก Access Universal Tower ของ Dweken จากการทดสอบทดลองระบุว่าเครือข่ายพร้อมใช้งาน 99.75% และให้บริการการโทร 3046 ครั้งด้วยระยะเวลารวม 1831 นาทีและดาวน์โหลดข้อมูล 3608275kbytes แล้ว

ซึ่งหมายความว่าพลเมือง Dweken และบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่มีความสุขกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนามานานหลายทศวรรษ

ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามเสาเครือข่ายการสื่อสารทั้งสองแห่งแล้ว รองโฆษกสภาผู้แทนราษฎร J. Fonati Koffa ได้สร้างและอุทิศโรงเรียนสองแห่งใน Dorboh และ Sasstown ในขณะที่โรงเรียนที่สาม (Buah Taybue) จะอุทิศในเดือนธันวาคม

รองอธิการบดีกำลังสร้างโรงเรียน

สองแห่งใน Buah Wropluken และ Kplio Kayken ตามลำดับ

นอกจากนี้ รองโฆษกฯ ยังได้ปรับปรุงและดำเนินการศูนย์สุขภาพ Buah Jlateken โดยจัดหาถังเชื้อเพลิงรายเดือนให้กับศูนย์สุขภาพ Buah Health Center รวมทั้งจ่ายเงินให้กับครูอาสาสมัคร และปรับปรุงโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ โบสถ์ มัสยิด ศูนย์เยาวชน และอื่นๆ อีกหลายแห่ง

นอกจากนี้ รองโฆษกยังได้ให้เงินกู้ยืมแบบไม่สามารถขอคืนได้ให้กับผู้หญิงในโดเวน บาร์ฟอร์วิน และบาร์เคลย์วิลล์ เป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีส่วนสนับสนุนในการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง